Contact

Please send any correspondence to:

Ing. Bronislava Škarbová, PhD.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka/Ministry of Agriculture and Rural Development
Odbor rastlinnej výroby/Plant Production Department
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Slovak Republic
Phone: (+421) 2 59 266 402
Fax:     (+421) 2 59 266 358
E-mail: bronislava.skarbova@land.gov.sk
www.land.gov.sk