Contact

Please send any correspondence to:

RNDr. Josef Švaříček
Plant Protection Products Senior Specialist
State Phytosanitary Administration Plant Protection Products Section
Methodological Unit
Zemědělská 1a
613 00 Brno
Czech Republic
Phone: (+420) 545 110 426
Fax: (+420) 545 211 078
E-mail: josef.svaricek@srs.cz
www.srs.cz